วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พลเรือโทอนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะ รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเยี่ยมชมศูนย์ EMCC ณ ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

1 2
1 2