นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เดินทางเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 พย.63 ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์ประจำหน่วยงาน ณ อาคารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) เพื่อความเป็นสิริมงคล

1 2
1 2