สทร. ร่วมกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนชายฝั่งด้านการอนุรักษ์ เพื่อเป็นการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ณ บริเวณพื้นที่วัดพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

1 2
1 2