สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18......
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ

1 2
1 2