ประเพณีทอดกฐิน เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ จะเป็นปัจจัยนำให้ผู้ได้ทอดกฐินนั้นได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอธิโลกและปรโลกตลอดกาลนาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกับผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดเขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

1 2
1 2
1 2