โครงการพัฒนาและฟื้นฟูเกาะสะเก็ด ณ เกาะสะเก็ด เมืองระยอง
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูเกาะเก็ด โดย นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศบาลมนตรีเมืองมาบตาพุด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูเกาะสะเก็ด โดยมี นายไมตรี รอดพ้น ประธาน วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี กล่าวถึงรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ. สทร. กล่าวเถึงความมุ่งมั่นความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พัฒนา และฟื้นฟูเกาะสะเก็ด ให้เป็นทรัพยากรเพชรเม็ดงามคู่มาบตาพุด ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานนำพลังจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นโพธิ์ทะเล ต้นเตยทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะใต้ทะเล และบนเกาะสะเก็ด

1 2
1 2
1 2