สทร.สานสัมพันธ์สื่อมวลชน นำโดย นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร พร้อมด้วย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผช.ผอ.สทร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชน จังหวัดระยอง พร้อมพบปะพูดคุยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีร่วมกัน ณ ร้านอาหารครัว อบจ. จ.ระยอง ในวันที่ 2 กันยายน 2563