"สังขารนั้นไม่เที่ยง มีความเสื่อมไป ดับไปเป็นธรรมดา"
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร.พร้อมด้วย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อชาญ หมายมั่น (บิดาของนายวิเชษฐ์ หมายมั่น ปธ.กลุ่มประมงพลา-อู่ตะเภา) ณ เมรุวัดพลา
-ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติยังสัมปรายภพด้วยเทอญ-