สทร.จัดโครงการ “รณรงค์ทำประมงปลอดภัย”

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เรายังเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
โดยนางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. นำทีมจัดโครงการ“รณรงค์ทำประมงปลอดภัย” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีหน่วยงานราชการมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องกลุ่มประมง รวมถึงผู้ประกอบการท่าเรือได้มอบความห่วงใยส่งผ่านคลิปวีดีโอ ในเรื่องการป้องกัน การดูแลตนเอง และใช้ชีวิต แบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้อง 501 สำนักงานท่าเรือุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.)