การให้บริการในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นอกจากการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ การติดต่อสื่อสาร น้ำบริโภค ไฟฟ้าแล้ว ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยังให้บริการในด้านต่าง ๆ แบบครบวงจรในด้านต่างๆ ด้วย ได้แก่

การบริการขนสินค้า โดยมีท่าเทียบเรือสำหรับเรือสินค้า เพื่อการส่งออกหรือนำเข้าที่มีปริมาณมาก รวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นสินค้าเหลวด้วยท่าเรือมาบตาพุดออกแบบมาเพื่อเป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานสากล

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเรือสินค้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ประกอบไปด้วย :

- เรือลากจูง
- เรือนำร่อง
- เรือรับเชือก
- เรือตรวจการณ์
- ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ
- ไฟนำร่อง
- ไฟส่องท่าเทียบเรือ

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังมีสำนักงานที่ทำการของหน่วยงานราชการเพื่อความสะดวกในการติดต่อด้านเอกสารต่างๆ หน่วยงานราชการที่มีบนฝั่ง ประกอบด้วย

- สำนักงานศุลกากร : ศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีตรวจตราเรือและสินค้าทั้งขาออกและขาเข้า
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : ชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้าประเทศไทยจะต้องรับการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทำการที่ท่าเรือที่เรือจอดเทียบอยู่
- สำนักงานตรวจกักกันโรค : หน้าที่หลักของสถานีตรวจกักรวมไปถึงการตรวจเรือสินค้า ตรวจหาโรคติดต่อ ฉีดวัคซีนให้ลูกเรือ และคนบนเรือ ตรวจดูแลความสะอาดของท่าเทียบป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ตรวจกักอาหารนำเข้า พืช และ อื่น ๆ