"สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสาน วัฒธรรมไทย ขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความสิริมงคล"
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดยนายวีระพงษ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ฝ่ายบริหาร) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เข้ากราบสวัสดีและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย นายสุเมธ นาเจริญ สื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดระยอง ณ สถานีวิทยุชุมชมบ้านฉาง กรีนวอยร์เรดิโอ
 
 S 9461779