"ร่วมสืบสานประเพณีไทย....เนื่องในวันสงกรานต์ 2564"
วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) โดย นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ และร่วมสรงน้ำพระประธาน สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงตากวน-อ่าวประดู่
 
 S 46227474  S 46227479
 S 46227483  S 46227487