"จิตอาสา....สุขสร้างง่าย ๆ แค่ลงมือทำ"
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดยนางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาดแหลมเจริญ-หาดแสงจันทร์- หาดสุชาดา ณ บริเวณชายหาดสุชาดา
 
 DSC 6665 DSC 6624 
 DSC 6643  DSC 6629