วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(ฝ่ายเทคนิค) ร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่ 12 จัดโดย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับเกียรติจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายปริมาณสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล ช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยสู่ทะเลประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว , กุ้งแชร์บ๊วย จำนวน 300,000 ตัว, ลูกปูม้า จำนวน 10,000 ตัว, แม่ปูไข่นอกกระดอง จำนวน 199 ตัว, หอยหวาน จำนวน 10,000 ตัว และปลาเก๋า จำนวน 100 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,320,299 ตัว ณ บริเวณหาดปากคลองตากวน กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน

 DSC 6557  DSC 6586
 DSC 6611  DSC 6614