สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด (สทร.) โดย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ตัวแทน ผอ.สทร. มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 แก่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดระยอง เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

 

 DSC 3861