สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด (สทร.) โดย น.ส.ชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 ตัวแทน ผอ.สทร ร่วมงานประเพณีสงกรานต์กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนประมง เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

 

 DSC 3829