วันที่ 1 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองแนวพระราชดำริ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในโอกาสนี้ นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผช.ผอ.สทร. ตัวแทน ผอ.สทร. เข้าร่วมพิธีพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน ณ บริเวณ ทิศใต้เขาแหลมหญ้า ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

DSC 3136 DSC 3173
DSC 3195 DSC 3267