วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด มอบงบประมาณสนับสนุนทุนส่งเสริมฐานเรียนรู้สวนเกษตรผสมผสาน ฐานเรียนรู้สวนคุณย่า ชุมชนหนองแฟบ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ชุมชนทางด้านการทำเกษตรแบบพอเพียง เสริมการสร้างอาชีพ สร้างงานในพื้นที่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเป็นศุนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงต่อไป ณ บริเวณสวนวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรผสมผสาน ฐานเรียนรู้สวนคุณย่า ชุมชนหนองแฟบ

DSC 2031 DSC 2013