สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนมาบชลูด และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด นายสุวิทย์ จงประสานเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์บริษัท CHEC คุณจำนงค์ จ้อยทองมูล ประธานชุมชน มาบชลูด-ชากกลาง และชุมชนในพื้นที่ ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สังขยา เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนมาบชลูด และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่ามีต้นทุนในการลงทุนไม่สูงมากนักและสามารถนำมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ณ อาคารที่ทำการชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
 S 13107219 S 13107226 
 S 13107229  S 13107232