กนอ.จับมือผู้ประกอบการร่วมทำกิจรรม Big Cleaning
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณโรงยิมและโรงกรองน้ำดื่มของโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์ ให้ดูสะอาด เพื่อรองรับการเรียนการศึกษาของนักเรียน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
1 2
3 4