สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ส่งมอบความห่วงใยให้น้องจังหวัดน่าน......
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทีมงาน สทร.นำเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นในโรงครัวของโรงเรียนจังหวัดน่าน จำนวน 4 โรงเรียน โดยส่งมอบสิ่งของดังกล่าวแก่ คุณไพโรจน์ สุวรรณวิจิตร ผู้ใหญ่ใจดี และทีมงานออฟโรท