คณะศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. น.ส.มัณฑนา แจ่มศรี นักบัญชี 8 นางสาวปารณีย์ บุญช่วย ให้การต้อนรับ เข้ารับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเยี่ยมชมการขนถ่ายสินค้าทั่วไป ณ ห้อง 203 ศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด