วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สนม. นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผช.ผอ.สทร. และผู้แทนผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ มอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น แก่ศูนย์พักคอยและแยกกักกันตัวชุมชนเทศบาลตำบลพลา ซึ่งเป็นศูนย์ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในสถานพยาบาล โดยมี นายสมทรง แถวโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นผู้รับมอบ ณ  บริเวณอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลพลา

DSC 1972