วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบงบประมาณสนับสนุน โครงการ คนระยอง ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ “ทำดีด้วยใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงอุปกรณ์การป้องกันต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลสนามที่ต้องรับรองผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 DSC 2038