วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่(ชปพ.ประมง)รุ่นที่6 ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 DSC 8982