"สทร. ศรชล.จ.ระยอง กลุ่มประมงลูกน้ำเค็มก้นปึก ร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อนทะเล จัดตั้งศูนย์สนับสนุนเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประมง"

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมายตาพุด โดยนายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงที่อาจเกิดประสบภัยในช่วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง ตามแนวทางเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่น ซึ่งคาดว่าการจัดตั้งศูนย์นี้จะช่วยเหลือพี่น้องประมงเรือเล็กพื้นบ้าน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครือข่ายเพื่อนทะเลด้วยกันได้ 

 DSC 8666