"สทร. สนับสนุนความร่วมมือปรับปรุงทางขึ้นลงเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกทำประมง" วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซ่มทางลากเรือขึ้น-ลง เพื่อให้ทางลากเรือฯกลับมาใช้งานได้ตามปกติและมีความสะดวกแก่อาชีพประมงในช่วงฤดูมรสุมนี้ ซึ่งทางลากเรือขึ้น-ลงดังกล่าวได้รับความเสียหายจากพายุปลาบึก นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าพร้อมรับฟังการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์สัตว์น้ำของพี่น้องชาวประมง ณ บริเวณหาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง #เครือข่ายเพื่อนทะเล เพื่อนช่วยเพื่อน

 S 11690073 S 11690075 
S 11690084 S 11690101