วันที่ 17 มิถุนายน 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดยนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) พร้อมทีมงาน CSR และผู้ประกอบการกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมสนับสนุนปัจจัยร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำนวยแผนกสามัญศึกษา (สาขาวัดหนองแฟบ) ณ วัดหนองแฟบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร ต่อไป

 201772023 3041143852842104 1036374796172575325 n