ชาวประมงลูกน้ำเค็มก้นปึก จำนวน 44 ลำเรือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดโครงการ ลูกน้ำเค็มก้นปึก รักษ์ป่าชายเลน อนุบาลปูทะเล นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง กล่าวเปิดงาน ร่วมนำปลูกต้นโกงกางจำนวน 300 ต้น บริเวณไหล่คลองก้นปึก ปล่อยปูทะเล และมอบอุปกรณ์ทำการประมง ได้แก่ กุ้งวายุสำหรับตกหมึก ให้แก่ชาวประมง จำนวน 1,650 ตัว โดยมีนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สทร. น.อ.อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ศรชล.จ.ระยอง นายภิณโย ปานปักสะ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง นายกุลสมบัติ ศิริสมบัติ ผู้แทนจากประมงจังหวัดระยอง นางไพรัช เจี๊ยะรัตน์ ประมงอำเภอเมืองระยอง ร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก สจ.ไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล และ สท.นครระยอง เขต 2 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ อนุบาล สัตว์น้ำ รวมถึงทรัพยากรในลำคลองและหน้าหาด พัฒนาระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประมงในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านก้นปึกให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน #4 อ.พอเพียง อนุรักษ์ อนุบาล สร้างแหล่งอาหาร ก่อเกิดอาชีพอย่างยั่งยืน

DSC 7666 DSC 7683
DSC 7727 DSC 7785