วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้การต้อนรับ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ดูโครงการนิคมอุสาหกรรม Smart Park และเข้าดูการปฏิบัติงานศูนย์ประสานแจ้งและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS) ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 DSC 6860  242308
 DSC 6892  DSC 6902
 DSC 6918  DSC 6921
 DSC 6931  DSC 6955