นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ชุมชนแผ่นดินไท ซึ่งในปีนี้เกิดภาวะโรคระบาดโควิด-19 จึงจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในชุนชน และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของโควิด-19 ณ ที่ทำการชุมชนแผ่นดินไท

 

 DSC 6831