สทร. โดยนางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 มอบงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานประมง ณ บริเวณศาลาที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

 

 DSC 6764