สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมโดย นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 ร่วมพิธีเปิดจุดบริการป้องกัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พร้อมมอบอาหาร จำนวน 100 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเนินพระ
 
 IMG 0062  IMG 0056