กิจกรรมอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและรับฟังผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และเตรียมความพร้อมสำหรับ

การฝึกซ้อมตอบโต้สภาวะฉุกเฉินชุมชน ฮ.นกฮูก ของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

 

เอกสารประกอบการอบรม

1

นายจรูญ วัดสว่าง

ผู้แทนจาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

ความรู้ด้านกฏหมายทางทะเล
2

นายปัญญา วรเพชรายุทธ

ตัวแทนจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จังหวัดชลบุรี

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุด

การชี้แจงเพื่อการเตรียมการรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

3

คุณประภาพร พลอยยอด

ผู้แทนจาก บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4

นางสาวขวัญเรือน ชนะสุนทร

ผู้แทนจาก เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเทศบาลเมืองมาบตาพุด
5

นางสาวธัญญนันท์ พิทักษ์พงศ์

ผู้แทนจาก สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทะเลเชิงพื้นที่ ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
6

นางสาวปารนีย์ บุญช่วย

ผู้แทนจาก สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน