วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 นางทิพวรรณ พูลสิน นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 7 ร่วมงานกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนมาบข่า สำนักอ้ายงอน ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ที่ทำการชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน

IMG 0001 IMG 0004 
 IMG 0041  IMG 9992