วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(ฝ่ายบริหาร) นางจุไรศรี ไชยศรี นักวิทยาศาสตร์ 8 ให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มพื้นที่คอมเพล็กและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC) และ ศูนย์ควบคุมสั่งการสื่อสารคอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสาร(C4I) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 

 DSC 6485  DSC 6494
 DSC 6501  S 33636651