ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410

เข้าระบบสมาชิกบริการออนไลน์

> ระบบอนุมัติ - อนุญาต

Powered by JoomlaGadgets

MapTaPhut Industrial Port

Get Adobe Flash player

วิดีทัศน์แนะนำท่าเรือ

Get Adobe Flash player

Promote

phase3
ieat2

logo-college-of-logistics-a

univer_4

ท่าเรือเฉพาะกิจ

ท่าเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Berths) หมายถึง ท่าเรือที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการเท่านั้น โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมด

ผู้ลงทุนท่าเทียบเรือเฉพาะกิจมีทั้งสิน 9 ราย ประกอบด้วย


1. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด

    NFC Fertilizer Public Co., Ltd (NFC)

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

NFC 240 60,000 11.9
แปลงที่ดิน
เนื้อที่
ประเภทกิจการ ขายปุ๋ยเคมี ขายแอมโมเนีย/กรดซัลฟูริค/ยิปซั่ม ให้บริการคลังเก็บสินค้า - ผู้ผลิต,บริการ (24120)
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0-3868-3644
โทรสาร 0-3868-3444
หมายเหตุ

 

2. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

    Star Petroleum Refining Co.,Ltd (SPRC)

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

1

85
2,000
10.6
2 180 20,000 8.4
3 260 85,000 10.6
4 150 14,000 10.6
5 135 10,000 8.5
LPG North 125 3,000 7.4
LPG South 110 2,000 6.0
แปลงที่ดิน
เนื้อที่
ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม - ผู้ผลิต (23200)
ที่ตั้ง  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0-3869-9000
โทรสาร 0-3869-9999
หมายเหตุ

  

 3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

     PTT Global Chemical Public Co.,Ltd (PTTGC)

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

PC1
260
85,000
11.0
RC2 209 40,000 10.7
RC3 110 6,000 7.5
แปลงที่ดิน
เนื้อที่
ประเภทกิจการ
ที่ตั้ง เลขที่ 8 ถนนไอ-8 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0-3894-9000
โทรสาร 0-3894-9099
หมายเหตุ

 

4. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

    Maptaphut Tank Terminal Co., Ltd (MTT)  

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

MTT1 260 100,000 14.0
MTT2 180 20,000 10.4
MTT3 220 80,000 11.1
MTT4 115 10,000 10.0
แปลงที่ดิน I-25/4,I-25/5,A6
เนื้อที่ 137-2-69.42
ประเภทกิจการ

ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า (สารปิโตรเคมี)

ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถ. สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0 3868 9471-2, 0 3891 1951-8
โทรสาร 0 3892 5199
หมายเหตุ

 

5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จำกัด

   GLOW SPP3 Co., Ltd (GLOW SPP3)

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

Glow (SPP3) 225
60,000
12.5
แปลงที่ดิน I-27
เนื้อที่ 185-2-69.790
ประเภทกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้ง เลขที่ 11 ถนนไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 4782-3
โทรสาร 0 3868 4789
หมายเหตุ

 

6. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

   BLCP Power Limited (BLCP)

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

BLCP TERMINAL
300
170,000
14.0
แปลงที่ดิน A2,A3A4,A1.2
เนื้อที่ 612-0-48.5
ประเภทกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินขนาด 2x700
ที่ตั้ง เลขที่ 9 ถนนไอ-8 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3892 5100
โทรสาร

0 3892 5199, 0 3868 7099

หมายเหตุ

 

7. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

    PTT LNG Co., Ltd (PTT LNG)

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

PTT LNG 1
345
125,000–264,000 cubic meter 12.0
แปลงที่ดิน A1.1,A5.1,A6
เนื้อที่ 429-3-68.53
ประเภทกิจการ ท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าชธรรมชาติเหลว(LNG)
ที่ตั้ง  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0 3765 8560
โทรสาร

 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

 

8. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

   PTT TANK Terminal Co., Ltd (PTT TANK)

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

PTT TANK 223
60,000 11.2
PTT Tank 102 5,000 10.4
แปลงที่ดิน I-32,I-33,I-34,I-35
เนื้อที่ 57-3-20
ประเภทกิจการ ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว
ที่ตั้ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0 3894 9777
โทรสาร

 0 3894 9777

หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

 

9. บริษัท ระยองเทอร์มินัล จำกัด  

   Rayong Terminal Co., Ltd (RTC)

ท่าเรือ

MAX.LOA

(M)

SIZE OF VESSEL

(DWT)

MAX.DRAFT

(M)

RTC 211
50,000 12.6
แปลงที่ดิน I-36,I-31
เนื้อที่ 32-2-65.73,7-0-64.00
ประเภทกิจการ ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ที่ตั้ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0 3894 9777
โทรสาร

0 3894 9777

หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
 
Go to top
ขึ้นด้านบน