การนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่2564 บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

 1  2