กนอ.ยังคงความห่วงใย ใส่ใจทุกช่วงเทศกาลและในทุกสถานการณ์
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และด้วยการแพร่ระบาดของโควิด19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผช.ผอ.สทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ มอบงบประมาณสนับสนุนการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัย, จุดบริการป้องกัน ช่วงเทศกาลปีใหม่2564 เพื่อดูแล ลดอุบัติเหตุ และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19
 
 1 2