ด้วยสถานะการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน และเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆออกไป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สทร. สนับสนุนของรางวัลเพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน วัดกรอกยายชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกเลื่อนออกไป และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ เด็กๆก็จะได้จัดกิจกรรมต่อไป
...สทร. ขอเป็นกำลังใจให้ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ผ่านพ้นสถาณการณ์นี้ไปได้ด้วยดี.......
 
 1