ร่วมเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายปณิธาน ชูแก้ว นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ซึ่งจัดโดย บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) พร้อมเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน(ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม)และชุมชน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบที่เน้นมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้น สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เว้นระยะห่าง (Social Distancing) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กโดยรอบ ด้วยการซื้อพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนจากการเพาะเลี้ยงโดยฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ. เมือง และ อ. บ้านฉางสามัคคี จ. ระยอง ได้แก่ กุ้งกุลาดำ 900,000 ตัว และลูกไรปูม้า 2,500,000 ตัว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณชายหาดพยูน
 
1 2
3 4