วันที่ 15 ธันวาคม 2563  นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเนินพระ บริเวณหาดแสงจันทร์ - สุชาดา เทศบาลตำบลเนินพระเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการชายหาดจึงทำการปรับปรุง เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

1 2
3 4